Όροι Χρήσης


ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & COOKIES

Η εταιρεία ΚΩNΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ / DYNAMIC TEAM (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») διαχειρίζεται την ιστοσελίδα https://www.dynamicteam.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και την γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων που λαμβάνουμε από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για την παροχή και βελτίωση της Ιστοσελίδας. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εσείς οι ίδιοι εκουσίως μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης των φορμών επικοινωνίας στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

Συλλογή Πληροφοριών και Χρήση – Σκοπός Επεξεργασίας
Όσο χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένα προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο όνομά σας («Προσωπικά Δεδομένα»). Ενέργειες Μάρκετινγκ: τα στοιχεία σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν, για ενέργειες μάρκετινγκ όπως επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, όπως διαφημιστικά newsletter και προωθητικές επικοινωνίες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή άλλες προσφορές που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβάνουμε κι έναν σύνδεσμο διαγραφής, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια μηνύματα από εμάς στο μέλλον.

Δεδομένα Αρχείου Καταγραφής
Όπως πολλοί διαχειριστές ιστοσελίδων, συλλέγουμε πληροφορίες τις οποίες στέλνει ο φυλλομετρητής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας («Δεδομένα Αρχείου Καταγραφής»).

Ενημέρωση για τα Cookies
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να διευκολύνει την απρόσκοπτη πρόσβαση, λειτουργία και προστασία της ιστοσελίδας της, αλλά και για να προβαίνει στις απαραίτητες βελτιώσεις του περιεχομένου αυτής. Για παράδειγμα, μέσω των cookies μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον φυλλομετρητή μέσω του οποίου κάνετε την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας ή να αποθηκεύσουμε τις επιλογές της πλοήγησής σας.

Ασφάλεια
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ενδεικτικά εφαρμόζουν κάθε προληπτικό μέτρο. Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί στην αρμόδια εποπτική αρχή (και στο υποκείμενο των δεδομένων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Κανονισμού) την επελθούσα παραβίαση.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου. Κατατεθειμένα σήματα και επωνυμίες που περιλαμβάνονται στη παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις ανωτέρω διατάξεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με την Ιστοσελίδα της Dynamic Team.

Προθεσμίες αποθήκευσης και επανεξέτασης των Δεδομένων:
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παραμένουν αποθηκευμένα μέχρις ότου μας ζητήσετε τη διαγραφή τους. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κωνσταντίνος Αδαμίδης, Γενικός Διευθυντής της Dynamic Team, Ξάνθου 3, 177 78 - Ταύρος, τηλ.:(+30) 210 481 61 61, e-mail: info@dynamicteam.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της και τις σχετικές με αυτή υπηρεσίες, όπως επίσης ανανεώνει και την παρούσα πολιτική.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.